Osnovne karakteristike sekti

[1] Pretenzije na “harizmatičko” vođstvo (od riječi “harizma”, koja označava nadahnuće sa nebesa) a što zahtjeva bespogovornu saglasnost sa vođom.

[2] Pretenzije na istinu i potpuna netrpeljivost ili, u krajnjoj mjeri, nemaran odnos prema tradicionalnim religijama i nacionalno-duhovnim vrijednostima ( pripadnicima “Bijelog bratstva”, se , na primjer, sugeriše da oni nemaju otadžbinu).

[3] Spoljašnja privlačnost ( svi kultovi i sekte tvrde da imaju samo dobre ciljeve).

[4] Ezoteričnost ( skrivanje istinskih ciljeva i posljedica sektaške djelatnosti kao i strogo izolovanje članova od spoljašnjih informacija).

[5] Smišljeno izopačenje svetih tekstova sa ciljem da se prilagode sopstvenim “dogmama”.

[6] Primjena tehnika kontrole svijesti da bi se kod članova stvorio “mentalitet kulta” koji se svodi na slijedeće: formiranje ubjeđenja da cilj opravdava sredstvo i da je svaki postupak opravdan, ukoliko pogoduje ciljevima grupe; formira se totalitarni pogled na svijet ( “mi “ i “oni”, “kult je dobar, a svijet izvan kulta je zao” i sl); to dovodi do prevlasti grupnih ideja nad individualnim i do odobravanja (opravdavanja) amoralnog ponašanja, uz usađivanje ubjeđenja da je grupna volja iznad individualne.

[7] Stvara se otvorena ili prikrivena zavisnost ( psihološka, fizička ili finansijska) člana od sekte.

[8] Podržava se mentalitet “elitizma”, drugim riječima “pred Bogom smo svi jednaki” a u praksi je situacija obrnuto proporcionalna, što potvrđuju nametnutne uloge elitnih i potčinjenih članova.

[9] Insistira se na obavezi da pripadnici privuku u sektu i druge, nove članove.

[10] Koristoljubivost i politički interes sektaške “elite”, koja teži da ima svoje agente u svim strukturama vlasti, uz aktivne pokušaje da prodru čak i u najviše državne strukture.

[11] Korištenje posebnog riječnika koji ima isključivo značenje za članove i koji je nerazumljiv za neposvećene. Vođe kultova vrlo dobro znaju da onaj, ko kontrolira čovjekov jezik, kontrolira I njegove misli (na tijesnu povezanost između manipulacije jezikom i kontrole mišljenja ukazao je još DŽ. Orvel u romanu 1984).

[12] Obasipanje ljubavlju – glavni metod uticaja, koji praktikuje većina sekti. To je postupak koji su još davno obradile specijalne službe, a koji ima dvostruki cilj.

[13] Tehnike visoke sugestivnosti dopuštaju da se nove ideje prenesu u vidu propovijedi ili tokom molitvi, kada je neprestanim monotonim radnjama mozak pogružen u trans i nije sposoban za kritičku procjenu dobijenih direktiva. Isto tako, ljudima se usađuje kompleks krivice pred Bogom, pred vođom i pred “sabraćom” iz grupe. Čovjek i ne primjećuje koliko se u tim prilikama ispovijeda i koliko govori o sebi.

[14] Metoda kompenzacije. U sektama su obično zabranjeni fizički odnosi i sentimentalne veze, tako da se kod čovjeka vremenom uvećava libido; ovaj nedostatak polne ljubavi kompenzuje se ljubavlju prema “braći” i “sestrama” iz sekte, prema “učitelju” ili “vođi”, ali i grljenjem prilikom susreta i rastanaka i cjelivanjem lica istog pola.

[15] Gladovanje predstavlja jedan od metoda koji mijenjaju strukturu ličnosti. Čovjek fizički slabi, poslije čega više nije sposoban da brani svoja ubjeđenja i postaje prijemčiviji. Vođe sekti često prisiljavaju svoje pristalice da gladuju, pravdajući to neophodnošću “posta”.

[16] Propovijedi. To su profesionalno organizirani, svrsishodni uticaji, razrađeni na osnovu sinteze pedagoških metoda, psihotehnika, marketinških metoda, sugestivnih postupaka, itd.. Ljudi se najprije zastrašuju pričama o nesrećama koje će ih neminovno zadesiti ukoliko ne postanu članovi sekte ili, ako su već njeni članovi, ukoliko ne budu ispunjavali sve njene zakone.

 

(magazin-vrijeme.com)

Magazin Vrijeme

Magazin Vrijeme

Magazin Vrijeme - magazin novog vremena, vremena koje tek dolazi...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *